نت

 
 دانلود نت و اجرای رنگ پریچهر و پریزاد در دستگاه اصفهان
 
دانلود نت و اجرای رنگ پریچهر و پریزاد
 
 
         
 
 
دانلود نت و اجرای قطعه فغان
 
 

 

 
 
دانلود نت و اجرای چهارمضراب ماهور حسین علیزاده 
 
 
 

 
 
دانلود نت و اجرای رنگ اصفهان 
 
 دانلود نت و اجرای رنگ اصفهان
 
 

 
 
دانلود نت و اجرای  من از روز ازل در سه گاه و چهار مضراب درویش خان در ماهور 

 
 
دانلود نت و اجرای تصنیف شب مهتاب و  محلی دزفولی و بختیاری

 
 
دانلود نت و اجرای گریلی در مایه شور و محلی مازندرانی در ابوعطا

دانلود نت و اجرای محلی مازندرانی در ابوعطا

 


 
 
دستور مقدماتي تار و سه تار
 
دانلود قطعات 79_69
 

 
 
دانلود نواخت آموزشي قطعات با سه تار
 
دانلود قطعات 37_1
 
 

 
 
دستور مقدماتي تار و سه تار

 
 
دستور مقدماتي تار و سه تار
 
 

 

 
رنگ از حبیب سماعی

دانلود نت

 

 
 
 نت و صدای رنگ ماهور درویش خان با اجرای ارشد تهماسبی  

دانلود


 
 
دانلود نت و اجرای قطعه "زمن نگارم"

آهنگساز:درویش خان

دانلود نت

دانلود آهنگ


 
دانلود نت شورانگیز از استاد علیزاده و اجرا با تار

این نت برای دوستانی که تازه شروع کردن زیاد مناسب نیست.

دانلود نت

 
 

 

دانلود کتاب اول و دوم هنرستان
 

 
گزارش تخلف
بعدی